di. apr 16th, 2024
  Erfenis

  De kwestie van de erfbelasting laat erfgenamen vaak met verlies achter: hoe hoog is het? Wanneer moet het af zijn? Hoe wordt bepaald hoe hoog de belasting is? Moeten delen van de nalatenschap worden verkocht om erfbelasting te betalen? Met deze en andere vragen houden erfgenamen zich bezig. In veel gevallen blijft de nalatenschap of delen daarvan echter vrijgesteld van erfbelasting, aangezien er een hoge vrijstelling van erfbelasting is voor de naaste verwanten.

  Wanneer is erfbelasting verschuldigd?

  In Nederland is in principe altijd erfbelasting verschuldigd wanneer iemand overlijdt en de erfgenaam dus een zogenaamde verkrijging door overlijden is. In feite is het echter alleen verschuldigd als de waarde van het erfdeel toe te rekenen aan de respectieve erfgenaam de toepasselijke belastingvrijstelling voor successierechten overschrijdt. Hierbij geldt de regel dat de belastingdruk hoger is naarmate erflater en erfgenaam verder van elkaar verwijderd waren. Daarnaast heeft de wetgever voorzien in fiscaal voordelige vrijstellingen voor geërfde gezinswoningen. Afhankelijk van de verwantschapsgraad, het type en de waarde van de nalatenschap is het door veel fiscale gegevens mogelijk om te erven zonder erfbelasting te hoeven betalen. Met een toekomstgerichte opvatting van het testament of erfrecht of in het kader van schenkingen tijdens het leven kan soms ook worden bereikt dat erfbelasting kan worden vermeden.

  Als iemand overlijdt, meldt de burgerlijke stand dit aan de belastingdienst, hetzelfde geldt voor banken, verzekeraars en hypotheekbanken na het overlijden van een klant.

  Erfbelasting berekenen: hoeveel moet ik betalen?

  Bent u erfgenaam en weet u al ongeveer de waarde van de nalatenschap waar u recht op heeft? Dan kan de te betalen belasting worden opgevraagd bij notaris of het belastingkantoor.

  Hoe wordt de erfbelasting berekend voor onroerend goed?

  Als u een woning erft, stelt de Belastingdienst de marktwaarde vast met behulp van een gestandaardiseerde methode voor het bepalen van de waarde. Dit wordt ook wel de “gemeenschappelijke waarde” genoemd en dient als basis voor de vaststelling van de erfbelasting op onroerend goed. Er is geen bezoek ter plaatse. Dit kan ertoe leiden dat de marktwaarde hoger is dan op basis van een taxatierapport dat is uitgevoerd door een deskundige met een locatiebezoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij slecht verlichte appartementen of panden die gerenoveerd moeten worden.

  Als u een exacte waarde wilt ontvangen met betrekking tot uw individuele eigendom, gebruik dan gewoon onze gratis waardebepaling en laat een expert ter plaatse het professioneel uitvoeren!

  Of en in hoeverre er successierechten verschuldigd zijn op onroerend goed, hangt af van de volgende factoren:

  • Mate van verwantschap van de erfgenaam tot de erflater (mogelijk speciale regeling van toepassing, bijvoorbeeld voor echtgenoten in een gezinswoning)?
  • Soort verder gebruik (bijzondere regeling bij eigen gebruik door echtgenoten / kinderen)
  • Soort gebruik (gezinswoning? Verhuurd?)
  • Marktwaarde (leidt dit tot overschrijding van de geldende belastingvrijstelling?)

  Als u de waarde van uw geërfde woning al weet, kunt u met onze erfbelastingcalculator de erfbelasting berekenen voor uw huis en voor eventuele andere erfenissen waar u recht op heeft.

  Vrijstellingen van successierechten en belastingtarief

  De vrijstelling van successierechten geeft aan vanaf welk bedrag belasting over de erfenis verschuldigd is. Het bedrag van de erfbelasting kan niet forfaitair worden vastgesteld, omdat de ErbStG-wet voorziet in verschillende belastingniveaus voor erfgenamen. Hierbij geldt: Hoe nauwer verwant de erflater en erfgenaam waren, hoe voordeliger de regeling. Dit wordt bereikt door verschillende bedragen aan belastingvrijstellingen en successierechten, die elk worden toegewezen aan een specifieke belastingklasse.